Environmentální centrum Onezimus

  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Paper model aircraft
  Zpět na GALACII
 
 
 

Skleněné ptactvo

 
Plakát:
 


Obrázek (277 KB)
Článek:
(Stavebnictví a interier 02/2009)


Článek *.pdf (199 KB)

Historie projektu

S podporou Magistrátu města Hradce Králové

Foto: Jan Kubíček